Pre-Insolvență

Creștem șansele de redresare a afacerii tale!

Insolvență

Implementăm strategia potrivita de reorganizare pentru afacerea ta!

Faliment

Asigurăm o poziție echidistantă și echilibrată în relația dintre creditori și debitori.

Lichidare Voluntară

Dacă afacerea nu ți se mai potrivește, oferim suport pentru lichidarea voluntară a acesteia.

“E o foarte proastă socoteală să crezi că poţi scăpa de creditori cu una cu două. Trebuie să-i plăteşti într-un chip oarecare”

Don Juan, de Molière

Nu toţi datornicii au norocul să se înrudească cu un  Moş Goriot, personajul balzacian din romanul omonim, dispus să sacrifice orice urmă de raţional pentru îndestularea capriciilor şi nesăbuinţelor fiicelor sale.  Personificare a purei iubiri paterne, care nu ține cont de niciun obstacol indiferent de cât de înalt și de impenetrabil ar părea acesta, conduita sa ruinătoare îşi găseşte aparent explicaţia în zona afectivă ce caracterizează univoc relaţia tată-fiică.

Însă sub domnia legilor pieţei, generozitatea şi sufletele nobile nu reprezintă monedă curentă, ele nu se armonizează cu rigoarea şi disciplina financiară, virtuţi reclamate unanim în contextul relaţiilor de afaceri.  Comercianţii nu posedă calităţile care le permiteau lui Delphine şi lui Anastasie, fiice nefericite şi vanitoase, să trăiască şi să se îndatoreze excesiv pe cheltuiala devotatului lor părinte, care a murit în cea mai completă ruină, binecuvântându‑şi progeniturile.

Insolvenţa unei întreprinderi nu este o comedie umană, dar comportamentele disperate ale celor care nu pot face faţă datoriilor proprii îşi au obârşia la originile omenirii.

Dreptul încearcă să combată din faşă vicleniile debitorilor, chiar dacă uneori aplicarea normelor sale se loveşte de dificultăţi.

Însă, în negura legii, cu ajutorul specialiştilor nostrii, imperativul concluziei redate în antet,  depăşeşte sfera artei literare prin care este consacrat public, şi capătă concreteţea atât de necesară afacerii dumneavoastra.