Politica de confindețialitate are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe site-ul InsolventaIasi.ro. Apreciem că v-ați alocat timpul necesar pentru a citi aceste informații, și sperăm că veți găsi pe parcursul textului răspunsurile la întrebările legate de securitatea datelor dumneavoastră distribuite pe acest site.

InsolventaIasi.ro va colecta, stoca și utiliza date private in acord cu Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date( GDPR), și cu această politică de confidențialitate.

Ce date personale și scopul pentru care le prelucrăm

Pentru fiecare utilizator al site-ului InsolventaIasi.ro se vor colecta date personale de cookie conform politicilor de cookie prezentate, pentru a asigura o functionare optimă și rapidă a site-ului.

Pentru comentariile de pe site-ul InsolventaIasi.ro se vor colecta date personale ca nume, email și site-ul web. Utilizatorul își va lăsa în mod voluntar aceste informații atunci când va lăsa comentarii la secțiunea specială. Orice date furnizate prin intermediul formularului sunt stocate în baza de date a blogului, și nu sunt utilizate decât dacă utilizatorul a solicitat notificarea în cazul apariției de noi comentarii.

Pentru formularul de contact, se vor colecta date ca nume,telefon și email, pentru a putea trimite mesaje sau cereri de oferte către adresa de email [email protected]. Datele introduse astfel în formular nu apar decât în emailul primit, și va fi utilizat strict pentru a răspunde solicitărilor primite pe email. Datele nu vor fi stocate și nici utilizate în nici un alt mod, acestea vor fi utilizate doar pentru soluționarea problemelor furnizate. Introducerea de date în acest loc de către utilizator este voluntară, strict în interesul personal al utilizatorului.

Colectam informații despre activitatea dumneavoastră pe site, despre modul în care utilizați site-ul nostru. Informațiile reținute astfel sunt data și ora de conectare, paginile vizualizate, ip-ul, browserul, versiunea browserului, sistemul de operare și tipul de dispozitiv( smartphone, tabletă sau desktop).

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât timp cât acestea sunt necesare pentru realizarea scopurilor de prelucrare mai sus menționate. Odată cu retragerea consimțământului, datele dumneavoastră vor înceta a mai fi prelucrate. În cazul contractelor fizice semnate, datele prelucrate vor fi stocate atât timp cât este necesar din punct de vedere legislativ pentru îndeplinirea contractelor de furnizare de servicii și administrarea acestora.

Retragerea consimțământului

Consimțământul se poate retrage oricând, trebuie doar să trimiteți un  email la [email protected] unde veți solicita acest lucru. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în maxim 30 de zile de la data la care a fost trimisă solicitarea dumneavoastră.

Dezvăluirea datelor

Distribuim informații cu furnizorii noștri de servicii și cu partenerii care ne ajută să oferim servicii pe acest site, într-un mod cât mai optim. Folosim aceste terțe părți pentru a putea furniza serviciile noastre. Aceste terțe părți sunt cei care ne asigură servicii de găzduire/hosting și întreținere a datelor, analiză a datelor, servicii de marketing.

Împărțim informațiile utilizatorilor noștri și cu autoritățile legale atunci când este necesar acest lucru.

În cazul în care compania noastră trece printr-o schimbare corporativă, ca dizolvarea, falimentul, schimbarea de proprietar sau de management intern; datele clienților vor fi preluate, șterse sau vor fi supuse oricărei acțiuni ce va fi necesară în funcție de situație.

Dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a legilor, oferim informațiile pe care noi le deținem pentru rezolvarea proceselor care ne privesc pe noi sau pe utilizatorii noștri.

În cazul în care va fi necesară distribuirea informațiilor și câtre alte părți terțe, vom solicita în timp util consimțământul explicit utilizatorilor noștri în ceea ce privește această modificare și motivul pentru care datele utilizatorilor vor fi distribuite către aceștia.

Transferul de date către state din afara Spațiului Economic European

Facem transfer de date către alte state non membre ale spațiului economic european, prin furnizorul de servicii de găzduire. Ne-am asigurat că acest partener acceptă obligativitățile de confidențialitate din Regulamentul European de Protecție a datelor.

Securitatea informațiilor dumneavoastră este importantă pentru noi, de aceea atunci când ne alegem partenerii avem grijă ca aceștia să ofere servicii în conformitate cu politicile de confidentialitate si protecție a datelor cu caracter personal, mai exact cu Regulamentul General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679.

Protecția și securitatea datelor

1. Transmiterea datelor. Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile utilizatorilor. În cazul transmiterii oricărei informații pe site( adresa de email, nume, adresa etc) acest tip de informație va fi codat datorită sistemul de criptare SSL cu care este securizat site-ul.

Vă rugăm să fiți atenți în legătură cu ce informații distribuiți atunci când site-ul apare ca fiind nesecurizat.

2. Stocarea datelor utilizatorilor noștrii se face în medii de operare sigure care sunt accesate numai de către persoanele autorizate.

ATENTIE!

În cazul în care considerați și/sau aveți certitudini că acest site nu prezintă siguranța în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați printr-un email!

În cazul în care site-ul apare ca fiind nesecurizat, vă rugăm să ne contactați printr-un email!

Restricțiile de confidențialitate nu sunt valabile atunci când informațiile privind datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt necesare autorităților judiciare, în conformitate cu situațiile prevăzute de lege.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorul beneficiază de drepturi în conformitate cu Regulamentului General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679. Acesta îi oferă fiecărui utilizator dreptul de a-și administra propriile informații.

Dreptul la accesare – Utilizatorul are dreptul la accesarea datelor personale stocate. El poate cere detalii cu privire la modul în care sunt gestionate și protejate datele sale.

Dreptul de a fi uitat și dreptul de a fi șters – Utilizatorul are posibilitatea de a cere ca informațiile personale să fie șterse din baza de date fără întârzieri nejustificate, însă acest lucru atrage și pierderea avantajelor de client al site-ului. În situația în care legea impune păstrarea datelor, datele sale nu vor fi șterse.

Dreptul de portabilitate al datelor – Utilizatorul care a furnizat datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, poate solicita o copie a datelor personale în scopul transferării lor către un alt furnizor și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără a întâmpina obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. Utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a fi informat – Utilizatorul este informat despre datele care urmează sa fie colectate. El își dă consimțământul în mod expres pentru colectarea lor prin acțiunile pe care le desfășoară pe site.

Dreptul de rectificare – Utilizatorul are posibilitatea de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, modificarea sau/și completarea datelor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete.

Dreptul de a alege ce se va întâmpla cu datele sale – Utilizatorul poate alege dacă datele personale pot fi folosite ulterior colectării și/sau prelucrării în alte scopuri decât în cele pentru care au fost colectate inițial.

Dreptul la opoziție – Utilizatorul site-ului are dreptul la intimitate și securitate. Poate oricând să solicite să nu mai primească mesaje de marketing, solicitate în trecut sau nesolicitate, sau să se dezaboneze doar de la o parte din comunicatele primite.

Dreptul de a fi anunțat – În cazul unei breșe de securitate care a compromis datele personale ale utilizatorilor, aceștia trebuie să fie informați în termen de 72 de ore de la momentul în care incidentul a fost constatat. În momentul în care securitatea datelor a fost compromisă, indiferent de cauză, dacă sursa a fost un atac cibernetic sau o scurgere de informații internă, operatorul anunță atât Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și utilizatorii afectați.

Dreptul de a se adresa justiției– Utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost încălcate de către noi. Utilizatorii au dreptul de a se adresa și autorităților de protecție a datelor dacă aceștia au îndoieli cu privire la modul în care au fost prelucrate datele de către noi.

Utilizatorii care au suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice utilizator își poate exercita aceste drepturi printr-un email la adresa [email protected], sesizare ce va fi rezolvată în maxim 30 de zile de la primirea acesteia.

Putem să respingem cererile nejustificare ale utilizatorilor, dacă acestea încalcă secrete comerciale sau proprietatea intelectuală, ori alte prevederi legislative.