Indiferent de dimensiunea afacerii sau cota de piaţă deţinută, succesul oricărei organizaţii sau afaceri, ori chiar al unui demers particular, este condiţionat printre altele, de accesul într-un timp optim la informaţia utilă adoptării deciziei, fie în mod direct, fie apelând la surse externe – servicii dedicate, prestate de specialişti externi organizaţiei. În anumite situaţii – cum este cazul insolvenţei – , prezenţa şi implicarea specialistului extern este prevăzută expres de cadrul normativ aplicabil.

Echipa noastră deţine experienţa necesară în domeniul procedurilor de insolvenţă, şi este în măsură să ofere soluţii optime, care să asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei atare proceduri. Oferim cele mai eficiente servicii de restructurare şi insolvenţă pentru afacerea dumneavoastră, cu referire la:

Pentru sănătatea afacerii dumneavoastra folositi experienţa noastra în gestionarea situaţiilor de criză pentru întreprinderile aflate în dificultate, ori în administrarea procedurilor de reorganizare / lichidare patrimonială  !